BorgSlægt På sporet af BorgSlægten ...

 

 

Velkommen til BorgSlægtens hjemmeside.

Velkommen til BorgSlægtens hjemmeside. Her har jeg forsøgt at samle et overblik over min BorgSlægt. Til min slægt hører ligeledes slægtsnavnene Thuesen, Kjærgaard, Lausen og Jensen.

 

 

Hvorfor slægtsforske ???

Jeg begyndte at slægtsforske af nysgerrighed som så mange andre. I min familie var der ved familiære sammenkomster på min morfars side et alt overskyggende tabu. Min oldefar var "uægte barn" som det hedder i kirkebøgerne. Fadderen var altså ukendt.

Når børn som min oldefar var født uden for ægteskab, blev de i kirkebogen anført som uægte børn. Ordet uægte forbindes i dag såvel som dengang med falskhed og ubetydelighed. Sådan så man også på de børn, der blev født uden for ægteskab. Man drillede dem, og betegnelsen fulgte mange igennem hele livet. Betegnelsen kommer af det tyske ord unehelich, som på helt naturligvis betyder uægteskabelig.

Niels Borg Jensen

Når min morfar og hans søstre var samlet blev der pinlig tavshed, hvis ordet faldt på min oldefars adkomst. I drengeårene tænkte jeg ikke yderligere over det, men med årene blev det nu alligevel lidt interessant at finde ud af noget mere, og slægtsforskningskurser afløstes af besøg på Landsarkivet og en række lokalhistoriske arkiver. Samtidig fandt jeg min oldefars rødder. Det viste sig, at han var født i Vandborg nær Lemvig. Vi lavede efterfølgende en meget spændende slægtsforsknings "sommerferie" på Lemvigegnen med fokus på Vandborg og Ferring Sogne. Vi besøgte de lokale arkiver og museer. Det har indtil nu givet anledning til nye bekendtskaber med fælles aner.

Det har været vigtigt for mig "ikke at træde nogen over tæerne". Det vil sige personfølsomme oplysninger ikke er lagt tilgængelig frem på disse sider, men tilbageholdes i mine egne arkiver. Nulevende personer er kun nævnt ved fornavn og fødselsår, og ellers i meget sparsomt omfang taget med. Men der er således ingen oplysninger af nogen art med omkring dem. De oplysninger der er med på de nulevende er alle godkendt af de berørte personer. Jeg ligger også inde med en række uddybende oplysninger om anerne, som ikke er medtaget her på hjemmesiden, som følge af et ønske fra arkivskaber, lokalarkiver, museer og private personer, der ikke har ønsket det blev lagt offentlig frem. Har du ønske og spørgsmål til nogle af de "manglende" oplysninger omkring lokale forhold eller personalhistorier, er man meget velkommen til at kontakte mig. 

 

 

Dokumentation

For mig har det været vigtigt igennem min slægtsforskning at kunne dokumentere den viden jeg har fundet frem. Derfor er hjemmesiden bygget op med en egentlig dokumentation i form af afskrift fra kirkebøgerne. De "originale" afskrifter er lagt op, med den tilhørende tydning efterfølgende. Dokumentationsafsnittet er bygget op efter kirkebogens velkendte opbygning Amt-Herred-Sogne. Herefter efter Døbte-Konfirmerede-Trolovede-Viede-Døde. Det er naturligvis kun afskrift fra mine aner, fra de berørte kirkebøger, der er medtaget.

Bakkevej 12A - Dommerby - DK-7840 Højslev - Tel. +45 9752 5004 - Mob. +45 4046 0455 - Mob. +45 2448 8270