På sporet af BorgSlægten

Velkommen til BorgSlægtens hjemmeside.

Her har jeg forsøgt at samle et overblik over min BorgSlægt. Til min slægt hører ligeledes “slægtsnavnene” Borg, Thuesen, Kjærgaard, Dahlgaard, Espersen, Lausen, Laursen og Jensen.

 

Hvorfor slægtsforske … ?

Jeg begyndte at slægtsforske af nysgerrighed som så mange andre. I min familie var der ved familiære sammenkomster på min morfars side et altoverskyggende tabu. Min oldefar var “uægte barn” som det hedder i kirkebøgerne. Faderen var altså ukendt.

Niels Borg Jensen

Når børn som min oldefar var født uden for ægteskab, blev de i kirkebogen anført som uægte børn. Ordet uægte forbindes i dag såvel som dengang med falskhed og ubetydelighed. Sådan så man også på de børn, der blev født uden for ægte

skab. Man drillede dem, og betegnelsen fulgte mange igennem hele livet. Betegnelsen kommer af det tyske ord unehelich, som på helt naturligvis betyder uægteskabelig.

Når min morfar og hans søstre var samlet, blev der pinlig tavshed, hvis ordet faldt på min oldefars adkomst. I drengeårene tænkte jeg ikke yderligere over det, men med årene blev det nu alligevel lidt interessant at finde ud af noget mere, og slægtsforskningskurser afløstes af besøg på Landsarkivet (Rigsarkivet i Viborg) og en række lokalhistoriske arkiver. Samtidig fandt jeg min oldefars rødder. Det viste sig, at han var født i Vandborg nær Lemvig. Vi lavede efterfølgende en meget spændende slægtsforsknings “sommerferie” på Lemvig egnen med fokus på Vandborg og Ferring sogne. Vi besøgte lokale arkiver og museer. Det har indtil nu givet anledning til nye bekendtskaber med fælles aner.

Den personlige historie …

Arven efter den farfar jeg aldrig selv har kendt, skrevet af Søren Borg Jensen:

Arven er efter sigende udtalt. Det er herfra jeg har mit navn, da jeg er opkaldt efter min farfar dog med den lille ændring, at jeg har min moders ungpigenavn til mellemnavn… Det man kender mig bedst på og titulere mig med “Borg”. Det er ligeledes herfra jeg i tredje generation, har min medfødte Læbe- ganespalte og som følge heraf også en del af mit ydre, men efter min forældres generations udtalelser at dømme, også herfra jeg har en stor del af min personlighed, og det kan jeg da vist godt være tjent med…

Fly Tværager

Min farfar købte den 2. januar 1930 et lille husmandssted på ca. 15 tdr. land på Fly Tværager. Det skulle efter sigende, have bragt glæde i én af de nærtliggende ejendomme, hvor min farfars tre år ældre bror, Troels Jensen boede. En lille ejendom som kostede den nette sum af 18.000,- kroner, hvoraf min farfar lagde 6.000,- kontant ved købet. Af skødet fremgår det, at købet indeholdte vogne, afgrøde, gødning, brændsel og høns. Det sidste har jeg moret mig meget over, men er efterfølgende blevet klogere på, at det slet ikke var så betydningsløst alligevel, thi hønsene kunne jo nærmest “betale” købmandsregningen. Således kunne denne ejendom brødføde mine bedsteforældre og fire hjemmeboende børn. I lighed med broderen Troels Jensen fik også min bedstefar en ko af “god kvalitet” med hjemmefra fødeejendommen i Staarup da han startede på Fly Tværager. En ikke helt ubetydelig gave at få med hjemmefra på daværende tid…

Ejendommen på Fly Tværager omtales i den lokale fødte forfatter Jeppe Aakjærs værker, og heraf fremgår det at ejendommen faktisk brændte i 1892. Så den ejendom min farfar Søren Jensen købte var således bygget i løbet af 1890’erne.

Foruden arbejdet hjemme på ejendommen, arbejdede min bedstefar i tørvemosen. Men spørger man min faders generation, så var det en spændende og tryg barndom, de havde derude på Fly Tværager. Selvom der skulle hjælpes til, og de skulle ud og tjene i en tidlig alder, så var der plads til at nyde barndommen og skoleårene. Således var det en yndet fornøjelse på en vinterdag at køre på slæde ned af Dalum Bakker. I besættelsesårene blev der brugt mange timer, på den ikke helt ufarlige leg, at tænde efterladte patroner. Glæde ved at familien boede et par ejendomme derfra, var også stor for min fader og hans søskendes vedkommende. Det skete ofte at de kiggede ind til tante Johanne (Troels Jensens hustru) efter skoletid. Det var hyggelige stunder hos en kvinde, som min fader omtaler som noget af det mest rettænkende han har mødt, og så var det jo belejligt, lige at få en håndsrækning til skoleopgaverne tillige med.

Men nabolaget i det hele taget samledes tit til festlige lejligheder, til god mad og ikke mindst til husets hjemmebag. 

I 1961 og de efterfølgende år blev der iværksat en større ekspropriation til brug for et øvelsesterræn på 460 ha. i området, da Skive var blevet valgt til ny garnisonsby i 1960. I 1965 var ekspropriationen tilvejebragt med et acceptabelt udbytte, ikke helt uden kamp, takket være min bedstefaders ældste søn, der forhandlede buddet hjem, og som forpagtede ejendommen i en periode efter min bedstefaders død i oktober 1963.

Det kan godt være at min bedsteforældre måtte lægge ryg til kommentarer om at blive betegnet som: “Æ HUSmænd på æ Tværager…” men inden min farmor “mæt af dage” sov stille ind i en pæn indrettet ny villa i Skive, kunne hun i sit stille sind med et skævt smil på læben konstatere, at det slet ikke var gået “Æ HUSmænd på æ Tværager” så ringe endda …

Hensyn til privatlivet …

Det har været vigtigt for mig “ikke at træde nogen over tæerne”. Det vil sige person følsomme oplysninger, ikke er lagt frem på disse sider, men tilbageholdes i mine egne arkiver. Nulevende personer er kun nævnt ved fornavn og fødselsår, og ellers i et meget sparsomt omfang taget med. De oplysninger, der er med på de nulevende, er alle godkendt af de berørte personer. Jeg ligger også inde med en række uddybende oplysninger om anerne, som ikke er medtaget her på hjemmesiden, som følge af et ønske fra arkivskaber, lokalarkiver, museer og private personer, der ikke har ønsket det blev lagt offentligt frem. Har du ønsker og spørgsmål til nogle af de “manglende” oplysninger omkring lokale forhold eller personalhistorier, er du meget velkommen til at kontakte mig. Så tager vi en snak om anerne.

Dokumentation

For mig har det været vigtigt igennem min slægtsforskning at kunne dokumentere den viden jeg har fundet frem. Derfor er hjemmesiden bygget op med egentlig dokumentation i form af afskrift / foto fra kirkebøgerne. De “originale” afskrifter er lagt op, med den tilhørende tydning efterfølgende. Dokumentationsafsnittet er bygget op efter kirkebogens velkendte opbygning Amt-Herred-Sogn. Herefter Døbte-Konfirmerede-Trolovede-Viede-Døde. Det er naturligvis kun afskrift fra min aner, fra de berørte kirkebøger, der er medtaget. Dokumentationen kan findes under menuen Arkivalier – Dokumentationsopslag.

         Sine & Søren Borg Jensen - Bakkevej 12A - Dommerby - DK-7840 Højslev - Tel. +45 4046 0455 - Tel. +45 2448 8270 - Mail: ane@borgslaegt.dk